Styrker fjellberedskapen

Sammen med Geilo Røde Kors hjelpekorps styrker nå Jernbaneverket og Statens vegvesen beredskapen på høyfjellet. Vegvesenet er opptatt av riksveg 7 over Hardangervidda, Jernbaneverket er opptatt av Bergensbanen over fjellet. På Haugastøl møtes veg og bane.

Tore Bekkelund (tv) og Odd Gjestemoen foran beltevogna som alltid står klar på Haugastøl. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 
Geilo Røde Kors hjelpekorps er blant landets fremste når gjelder fjellredningstjeneste. Helt siden Bergensbanen kom og ”åpnet” fjellet for folk flest for vel 100 år siden har det vært behov for noen som kan trå til om noe skjer i fjellet. Hjelpekorpset har i mange tiår holdt en høy redningsberedskap for skiturister, men også for veg og jernbane.

Ny base


I vinter er det bygd opp en ny base for fjellredningstjenesten. Basen ligger på Haugastøl og utstyret er dermed klart til bruk betydelig nærmere selve fjellstrekningen. For uten snøscootere, som medlemmene selv disponerer for utrykninger, har basen en egen beltevogn, varmeapparater, spesialutstyr for å få varme i nedkjølte personer, matrasjoner, drikkecontainere og vanlig førstehjelpsutstyr.

-Beltevogn og snøscootere vil alltid kunne ta seg fram til innesnødde tog eller biler og nå ”tracker” vi kjøretraseer parallelt med jernbanen på GPS, slik at vi alltid kan være trygge på å finne fram og hvor vi er hen, sier Odd Gjestemoen i Geilo Røde Kors hjelpekorps. Det skal ikke gå mye over halvtimen fra noe skjer til vi er underveis her fra Haugastøl, sier han. I samarbeide med Finse Røde Kors hjelpekorps vil de raskt kunne nå fram til tog på fjellstrekningen vestover..

Alltid klare


Rett ved Vegvesenets brøytestasjon på Haugastøl står den nye beredskapscontaineren.

For uten den store beltevogna inneholder den utstyr som til en hver tid er utrykningsklart. – Å få fram varme, drikke og mat, sammen med kompetent personell er det viktigste når noe skjer, sier Odd Gjestemoen. Oppsynsmann i Jernbaneverket, Tore Bekkelund, er selv med i hjelpekorpset og kjenner behovene etter mange år i fjellet både på banen og i redningstjenesten. -Jeg er veldig glad for det samarbeidet vi nå har fått i stand, sier Bekkelund.

-Dette gir en betydelig bedre beredskap på fjellet om noe skulle skje, sier han. Her på Vegmannsbu på Haugastøl har vi stående avtale om at de setter i gang med koke varmt drikke umiddelbart uansett når det måtte være på døgnet, forteller Bekkelund. Varmt drikke er avgjørende viktig ved redningsaksjoner i fjellet, og drikkecontainerne fylles opp straks en aksjon er i gang. Basen inneholder ferdig pakkede enheter for snøscootere, slik at det bare er å laste på en kasse på hver scooter med det viktigste utstyret.

Det er også kjøpt inn en ny type varmeapparater som kan brukes f.eks inne i en togvogn eller for å varme opp en av fjellstuene langs riksveien. Disse er meget effektive og brenner så rent at de kan brukes innendørs. Beltevogna er en av flere som Røde Kors fikk overta fra Forsvaret for noen år siden. Vognene er nesten ikke brukt og egner seg svært godt til slike oppdrag, sier Gjestemoen. NSB har som kjent stasjonert et beredskapstog for fjellstrekningen på Ål, men rollen til Hjelpekorpset vil å være å ta seg raskt fram til et sted noe har skjedd og sørge for førstehjelp og varme, sier Gjestemoen.

Trygghet for alle


Det er jo ikke bare med persontog at noe kan oppstå på fjellet. -Beredskapen kan selvsagt også komme til nytte for personellet på godstogene og for Jernbaneverkets mannskaper som kjører arbeidstog og snøryddingstog, sier Bekkelund.

-Det fine med dette opplegget er at utstyret kan komme til nytte for alle trafikanter på både veg og bane, sier han.

 Jernbaneverket skal nå inngå en avtale der Røde Kors står for utstyr og bemanning. Selv om avtalen formelt ikke er signert, gjelder beredskapsordningen allerede. -Skulle det skje noe på fjellet er vi klare på kort varsel, sier Gjestemoen. Redningsaksjoner i fjellet styres av Hovedredningssentralen på Sola og av politiet lokalt. Jernbaneverket betaler så sammen med Vegvesenet et bidrag til Røde Kors for denne beredskapen. -Slik sikrer vi oss tilgang på både riktig utstyr og kompetanse, uten å måtte ha ansvar for ustyret selv, sier oppsynsmann på strekningen Ål – Finse, Tore Bekkelund.

Beredskapscontaineren inneholder alt nødvendig utstyr, forteller Odd Gjestemoen i Geilo Røde Kors hjelpekorps. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>