Sørlandsbanen er opna att

Sørlandsbanen blei opna tidleg natt til torsdag.

Det står enno att ein del arbeider ved Moi stasjon, men togtrafikken er i gang att.

Det vil være forsiningar på toga på Sørlandsbanen i dag. Det er ikkje klart når alle spor er repart, men dette fører ikkje til store forseiningar.