Se Ofotbanen fra lufta

NRK har filmet jernbanen fra Narvik til svenskegrensen fra helikopter og laget en seks minutter lang film som viser banens trase. Ofotbanen går gjennom storslått natur og er også en landets tettest trafikkerte banestrekninger.

Med tillatelse fra NRK, gjengir vi her lenken til filmen: Ofotbanen sett fra lufta. Ofotbanen sett fra lufta. <strong> Foto: NRK </strong>

Ofotbanen er 42 kilometer lang og går fra Narvik havn til svenskegrensen ved Bjørnfjell. Banen ble bygget for å frakte malm fra de rike gruvene i Kiruna-området i Nord-Sverige og fram til isfri havn. Banen ble åpnet i 1902 og fyller i dag også en viktig rolle i ordinær godstrafikk mellom Nord- og Sør-Norge via Sverige. I tillegg har banen ordinær persontrafikk til og fra Luleå og Stockholm.

Stasjonsoversikt for Ofotbanen.