Rassikring Larvik – Porsgrunn

Jernbaneverket har nå sikret flere parseller av banestrekningen langs Farrisvannet mellom Larvik og Porsgrunn mot ras. Banen har flere rasutsatte partier og det har vært saktekjøringer for togene på flere steder som følge av rasfare. Nå er fire utsatte steder sikret og toghastigheten er igjen den normale på strekningen.

Rassikring mellom Larvik og Kjose. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn har en gammel og svingete trase langs Farrisvannet. Det skal bygges ny jernbane på strekningen, men det vil uansett gå flere år før denne står ferdig. –Vi skal kjøre tog her i flere år ennå, og måtte derfor sikre banen bedre, sier fornyelsesleder på Drammen- og Vestfoldbanen Atle Berg Sørensen. Det har gått flere ras her og vi har også hatt uhell der tog har kjørt inn i ras. Vi hadde derfor ikke noe annet valg enn å sikre strekningen bedre, selv om den altså etter planene skal legges ned og erstattes av en ny dobbeltsporet bane om noen år, sier han.

Fire saktekjøringer på grunn av rasfare er nå fjernet og fjellsidene langs banen har fått bolter, isnett og fang-gjerder for steinsprang.

Sikringsarbeidene ble påbegynt i fjor og fullført nå i sommer. Jobben er utført av Mesta Drift AS og tiltakene har kostet vel 10 millioner kroner, fordelt på midler fra fjorårets ekstra tiltakspakke og investeringsmidler. Det vil også bli skiftet ut en del slitte skinner mellom Larvik og Porsgrunn i sommer.
Fang-gjerder, nett og bolter er montert på fire utsatte partier langs Farrisvannet. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>