Ras stenger flere baner

Ras og utgliding har i dag stengt Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen. I Nord-Norge er det strålende sommervær, i Hallingdalen kraftig nedbør - begge deler kombinert med snøsmelting og teleløsning har medført flere ras og utglidinger.

Ofotbanen er søndag stengt mellom Katterat stasjon og Bjørnfjell stasjon på grunn av store vannmasser som følge av snøsmelting.  Så lenge banen er, stengt blir passasjerene befordret med buss mellom Kiruna og Narvik.

Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er stengt som følge av et sørpe- og jordras mellom Lønsdal og Røkland i Saltdal kommune. Så lenge banen er stengt her, blir passasjerene befordret med busser mellom Rognan stasjon og Dunderland stasjon. Søndag er det meldt om strålende sol og over 20 varmegrader i dette området.

Ettersom det foreløpig ikke er kjent om sporet under rasmassene er skadet, er det vanskelig å si når banen blir åpnet igjen.

Bergensbanen
Søndag morgen ble det registrert en utgliding under sporet på banen mellom Hol og Ål i Hallingdalen. Stengingen av banen berørte morgenekspressen fra Bergen til Oslo og fra Oslo til Bergen. Passasjerene vil bli befordret med busser mellom Ål og Geilo.

Det er forventet at banen blir åpnet igjen til ettermiddagstogene skal passere søndag kveld.