Omfattende sporarbeider i Osloområdet 1.-2.mai

Lørdag 1. og søndag 2.mai utføres omfattende arbeider på Hovedbanen og på Drammenbanen. Dette berører alle tog nordover og vestover fra Oslo S fra lørdag 1.mai klokken 02.00 til søndag 2.mai klokken 10.00.

Fornyelsesarbeider på Oslo S. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>Tog blir erstattet av busser på strekningene

  • Bryn -  Asker
  • Lillestrøm - Drammen
  • Oslo S - Drammen
  • Oslo S - Drammen/Hønefoss

Arbeidene uføres som ledd i opprustingen av jernbanen gjennom Oslo. Også Statens vegvesen utfører arbeider som krever stengte spor i samme tidsrom. Jernbaneverket beklager ulempene dette fører med seg i anleggsperiodene.

Se også: Flere detaljer om hvordan buss erstatter tog.

NSB.no