Ofotbanen: Klart for bygging på Kvitur Øst

Ofotbanen må denne vinteren klare seg uten et viktig snøoverbygg på Kvitur mellom Rombak og Katterat stasjoner. Men nå er fundamenter for nytt snøoverbygg på det luftige stedet på plass og anbudsinnbydelsen for bygging av nytt snøoverbygg sendes ut i disse dager.

Fundamentene er på plass og alt er klart for bygging av nytt snøoverbygg ved Kvitur. <strong> Foto: Johnny Stenbak </strong>Det er et 147 meter langt snøoverbygg på en vind- og værutsatt strekning av Ofotbanen som nå skal bygges.

– Dette er et sted vi helst vil ha snøoverbygg på, forteller fornyelsesleder Johnny Stenbak på Ofotbanen.

Det nye snøoverbygget skal erstatte et gammelt bygg på samme sted som var i svært dårlig forfatning. Kvitur ligger, i likhet med det meste av Ofotbanen, nokså utilgjengelig til. Det må derfor planlegges med utstrakt bruk av helikopter under anlegget av det ny snøoverbygget, forteller Stenbak.

Byggestarten på snøoverbygget skal bli i juni slik at det nye bygget står klart til bruk i god tid før neste vinter. Tre entreprenører har vært på tilbudsbefaring og er prekvalifiserte for jobben som nå lyses ut. 
 
Snøoverbygget er kostnadsberegnet til ca ni millioner kroner. Men da er ikke den omfattende jobben med klargjøring og bygging av fundamenter som skjedde sist sommer tatt med.

Det legges opp til en omfattende anleggsperiode på Ofotbanen også kommende sommer.