Jernbaneverket informerer

Det vil komme nye rutetider for Spikkestadbanen. Ruteendringene trer tidligst i kraft fra desember 2012.

Jernbaneverket forstår at planene har skapt reaksjoner hos Spikkestad-pendlerne, da reisetiden er forventet å øke noe, og vi understreker at rutemodellen fortsatt er under planlegging. Til jul i desember 2011 blir det ingen endring, og togene på Spikkestadbanen skal fortsatt kjøre Bærumstunnelen og videre til Moss.

Jernbaneverket og togselskapene samarbeider om en større endring av grunnrutemodellen for hele Østlandsområdet. Målsettingen er at dette skal gi et forbedret togtilbud for flest mulig mennesker. I det foreløpige forslaget endres ruten for Spikkestadbanen, og det blir halvtimesruter hele dagen. Jernbaneverket ser at dette betyr en økt reisetid på 7-8 minutter for de reisende på Spikkestadbanen, noe vi beklager.

I stedet for at toget kjører strekningen Spikkestad-Moss, som i dag, skal toget kjøre på strekningen Spikkestad-Lillestrøm. Dette innebærer at togene må kjøre Drammenbanen, og ikke den nye Askerbanen. Spikkestadbanen vil med dette få flere togavganger, og litt økt reisevei i tid. Løsningen som er foreslått for Spikkestadbanen er et resultat av en helhetsvurdering for å forbedre togtilbudet for hele Østlandsområdet.