Nye ruter på rekordtid

På operativt rutekontor i Bergen er det laget nye togruter på rekordtid de siste dagene. Det er kjørt mange ekstratog mellom landets to største byer hver dag som følge av stansen i flytrafikken. -Jeg har ikke sett maken siden jeg begynte på jernbanen i 1972, sier Per Jarle Stenberg ved rutekontoret.

-Jeg har ikke sett maken til plutselig etterspørsel etter ekstratogruter i mine år på jernbanen, sier Per Jarle Stenberg ved operativ rutekontor i Bergen. <strong> Foto: inge Hjertaas </strong> 
Det har vært stor aktivitet også hos Jernbaneverket for å legge til rette for kjøring av mange ekstratog på fjernstrekningene som følge av flystansen etter vulkanutbruddet på Island. NSB har som kjent forsterket de ordinære togene og satt opp mange ekstra avganger på fjernstrekningene. På Bergensbanen har det gått opptil seks ekstra avganger om dagen.

Per Jarle Stenberg ved Jernbaneverkets operative rutekontor i Bergen sier han ikke kan huske maken. -Vi hadde tidligere mange flere ekstratog i forbindelse med påsken og vi har enda flere ekstratog i forbindelse med Skarverennet, men det handler jo om planlagte togruter som er laget i god tid. Denne gangen ble rutene laget på svært kort tid, og det er et omfattende puslespill som skal til for å få laget gode ruter på de enkeltsporede banene vi har her i landet.

Starter vestfra


-Jeg starter her fra Bergen og jobber meg østover når jeg tegner ut nye ruter, sier Stenberg. Et viktig arbeidsverktøy er den grafiske ruteplanen som viser alle faste tog på strekningen. Når han ser hvordan han kommer ut med togruten østover til Hønefoss må han samarbeide med rutekontorene i Oslo eller Drammen for å sjekke om toget kommer greit fram helt til endestasjonen. -Det er jo liten hjelp i en god rute til Hønefoss, om toget ikke får plass på sporet innover til Oslo, sier Stenberg.

Bergensbanen har noen "faste" ekstratogruter som kjøres i helgene og i sommertrafikken. Dette gjelder togene 609, 607, 603 og 604, men vi har også laget ruter helt fra bunnen av, som for togene 1400 og 1402. -Rutene har vist seg å fungere godt, og disse vil vi nå ta godt vare på slik at vi kan ta dem raskt fram igjen om behovene oppstår på nytt, sier Stenberg.

Dobbelt motorvognsett type 73A ved Guslvik i Flå. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>