Ny sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket

Liv Bjørnå begynte 8.november i stillingen som sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket. Bjørnå kommer fra stillingen som direktør for sikkerhet og teknikk i CargoNet.

- JeLiv Bjørnårnbanens regelverk og rutiner må være lette å forstå og vi må være tydelige på holdninger, sier Liv Bjørnå. Bjørnå har mange års erfaring med jernbane , hun har vært ansatt i NSB-konsernet siden 2001 og i CargoNet fra 2004. Tidligere arbeidet hun i Statens jernbanetilsyn og kjenner altså jernbanen og sikkerhetsarbeidet fra flere sider. Av utdanning er hun skipsingeniør med vekt på risikostyring fra NTH og har også arbeidet med sikkerhet i offshoresammenheng.    

-Tidenes mulighet
  – Jeg har tydelig sett at Jernbaneverket er inne i en positiv giv og jeg mener vi nå har tidenes mulighet til virkelig å få innarbeidet en god sikkerhetskultur i hele virksomheten, sier Bjørnå.  Sikkerhet skal være enklest mulig å forstå og forholde seg til for brukerne, selv om systemene bak ofte er komplekse, sier hun.   

Med Liv Bjørnå på plass som sikkerhetsdirektør er også hele Jernbaneverkets ”nye” ledelse komplett.