Ny godsterminal på Kongsvingerbanen

I begynnelsen av mai åpnet den nye godsterminalen på Granli ved Kongsvinger. Terminalen er privateid og baserer seg på forsendelse av råvarer og import av ferdigvarer. Jernbaneverket har bidratt med bygging av kontaktledning og istandsetting av sporet.

 
Terminalen er dekket med 30.000 belegningsstein. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

Den nye godsterminalen på Granli ved Kongsvinger ligger på området til Gunnar Holth Grusforretning AS. Terminalen eies og drives av dette selskapet som også har tett kontakt med det store svenske konsernet Benders AB. Benders kjøper sand fra Gropa grustak på Granli til sin produksjon av takstein og belegningsstein, dermed sendes det sand med tog fra Granli til fabrikken like nord for Stockholm og det kommer ferdige produkter tilbake. Det kjøres to tog i hver retning ukentlig.

Spleiselag


- Ved Gropa grustak var det allerede et sidespor fra gammelt av. Jernbaneverket brukte dette sporadisk til innkjøp av pukk fra sandforretningen, forteller rådgiver Sven Marius Utklev Gjeruldsen i Jernbaneverkets markedsseksjon. Gjennom et spleiselag med Gunnar Holth grusforretning AS ble det bygget kontaktledning og foretatt en opprusting av sporet.

- Partene har begge bidratt med 400.000 kroner for spor og ledning, det er i høyeste grad en rimelig investering for en godsterminal, sier Utklev Gjeruldsen. Terminalen har for øvrig fått dekke av 42.000 m2 belegningsstein, ankommet fra Benders med tog.. I løpet av tre år vil 250 millioner tonnkilometer være flyttet fra vei til bane som følge av den nye terminalen.

Benders AB ønsker nå å få med flere logistikkoperatører på et fast ruteopplegg fra Stocholmsområdet til Kongsvinger og gjerne videre i Norge. –Vi i Jernbaneverket merker en økende interesse fra flere aktører for å få til slike mindre godsterminaler flere steder, forteller Utklev Gjeruldsen.