Nordlandsbanen åpnes over Saltfjellet søndag kveld 30/5

Arbeidene med å bygge opp igjen den utraste jernbanefyllingen ved Lønsdal på Nordlandsbanen går etter planen. Vi regner med å åpne for togtrafikk på strekningen Dunderland - Rognan søndag kveld 30.mai, sier banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen. Første persontog på strekningen blir sørgående nattog fra Bodø søndag kveld.

Den utraste jernbanefyllingen ved Lønsdal. <strong> Foto: Eivind hegbom </strong> 
-Arbeidene med å bygge opp igjen den utraste jernbanefyllingen ved kilometer 599,5 på Nordlandsbanen pågår døgnet rundt. Torsdag 27/5 var anlegget kommet så langt at man er trygge på en gjenåpning av strekningen søndag kveld. Lørdag og søndag skal spor og sviller legges på plass på den nye fyllingen og søndag ettermiddag skal det kjøres pakkmaskin og belastningstog over strekningen, forteller Almåsbro.

7000 kubikkmeter stein

Til sammen går det med cirka 7000 kubikkmeter med stein til den nye fyllinga. det måtte også bygges en ny anleggsveg inn til jernbanen på stedet. Stein kunne heldigvis hentes i et nærliggende pukkverk. Det legges nå inn en ny og langt større stikkrenne på stedet sammen med nytt overvannsløp. -Slike hendelser gir oss mye erfaring og understreker viktigheten av å være føre var ved brå endringer i været, sier banesjefen. Det skal jobbes på hele 60 steder langs Nordlandsbanen med ulike typer rassikringstiltak i sommer. Banenettet vil komme tilbake til disse tiltakene.

Inntil banen åpnes igjen kjøres det busser mellom stasjonene Dunderland og Rognan for persontogene. Godstrafikken går til og fra Mo i Rana.