Ministeren besøkte Oslotunnelen

Nylig var samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa med Jernbaneverket i Oslotunnelen for å se nærmere på arbeidet som gjøres for å få togtrafikken bedre i rute. - Det er godt å se at det skjer forbedringer i Oslotunnelen. Jeg ser også at det er en vei å gå før arbeidet er ferdig, sa ministeren.

Bjørn Hillestad forklarer sporfelt og isolert skjøt for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Til venstre jernbanedirektør Elisabeth Enger. Halvparten av signalfeilene i tunnelen skyldes sporfeltene. <strong>Foto: Thor Erik Skarpen</strong> 

Det er første gang at den nye statsråden er med Jernbaneverket ut på et anleggsområde og hun var godt fornøyd med det nattlige besøket. Etterpå ble både hun og jernbanedirektør Elisabeth Enger intervjuet av NRK Dagsrevyen. På spørsmål om hva hun hadde sett på den nattlige befaringen, roste statsråden Jernbaneverket og folkene som utfører den krevende jobben.   
Utbyggingssjef Bjørn Hillestad viste frem resultatene av arbeidene som er gjort i tunnelen og gav statsråden en orientering om hva som skal gjøres framover.  

Hva skjer?

Oslotunnelen er en av Europas mest trafikkerte jernbanestrekninger.  600 tog passerer gjennom tunnelen i døgnet. De fleste tog på Østlandet går gjennom tunnelen. En liten feil i tunnelen kan gi store forsinkelser på mange tog over hele Østlandet.  

Arbeidene i Oslo-området

Jernbaneverket gjennomførte fra sommeren 2008 til vinter 2009 strakstiltak i den slitne og gjennomskitne Oslotunnelen. Omfattende nattarbeid i Oslotunnelen har redusert antall feil og gjort infrastrukturen i tunnelen mer stabil. Anleggene er fortsatt sårbare, men en større robusthet vil komme med de langsiktige tiltakene ble startet opp sommeren 2009.  Disse tiltakene vil pågå ut 2012. Målet er å løfte standarden betydelig for å oppnå best mulig stabilitet i det trafikkbelastede området. Jernbaneverket har store forventninger til innføring av akseltellere som erstatning for sporfelt. Nær halvparten av feilene i Osloområdet er signalfeil knyttet til sporfelt.

Kortsiktige tiltak utørt i 2008 – 2009: Ca. 200 millioner kr

Nedslitte anlegg sammen med skitt og belegg har ledet strøm og ført til feil i signalanlegget. Skitten og svart pukk er byttet ut med ren ny pukk , isolatorer og andre innstallasjoner er vasket rene. Jordleder er lagt og en del slitte skinner er byttet ut. Et viktig tiltak i 2008 var etableringen av egne servicelag, tverrfaglige arbeidslag som har gått over alle tilkoblinger på Skøyen og i Oslotunnelen. Det er ca. 100 000 koblinger i tunnelen og ved stasjonsområdene. Det utføres komponentbytte i kontaktledningsanlegg på Oslo S, i Oslotunnelen og komponentbytte i sporets overbygning på Oslo S og Skøyen.  

Noen av de langsiktige tiltakene fra juni 2009 og ut 2012: Ca. 2 milliarder kroner

- Overbygning (skinner, sviller, pukk)

- utskifting av 14 sporveksler og et sporkryss (mye feil på slitte sporveksler). (Dette ble utført i 2009).

- ny overbygning på strekningen Skøyen-Lysaker. (Dette ble utført i 2009).

Gjenstående arbeider:  

- utskifting av 52 sporveksler, 5 doble kryssveksler (DKV), 1 enkel kryssveksel (EKV), 6 sporkryss og ca. 6500m spor på Oslo S og i Brynsbakken.

-ny overbygning i Oslotunnelen.

- nye føringsveier for kabler etableres i Oslotunnelen (Dette pågår nå)

- dreneringstiltak i Brynsbakken og på strekningen Skøyen-Lysaker

Signal

- etablering av akseltellersystem for togdeteksjon, (for å vite hvor togene er), i Oslotunnelen (driftsetting innen juni 2010). Akseltellere skal erstatte dagens system med sporfelt.  

Elkraft

- erstatte kontaktledningen gjennom Oslo-tunnelen med strømskinne i tunneltaket

- etablere nye sugetransformatorer i Oslotunnelen og ved indre innkjørsignal fra Østfoldbanen  

- bytte matekabler mellom koblingshus Oslo S og Østfoldbanen, Loenga og Lodalen

- bytte av komponenter i kontaktledningsanlegget på Oslo S og i Oslotunnelen

 - etablere langsgående/seksjonert jordleder på strekningene Oslotunnelen-Lysaker og Oslo S' innkjørssignal - Østfoldbanen og Brynsbakken

 - nye hovedfordelinger Oslo S

Tele

- ny fiberoptisk kabel Oslo S-Lysaker

- informasjonsanlegg (sporanvisere) på strekningen Oslo S-Lillestrøm og Oslo S - Ski

Øvrig

- to servicelag som skal fortsette med å sjekke tilkoblinger i spor i prosjektområdet og lokaltogstrekningene