Lanserer ny norsk kystbane

Jernbaneforum sør lanserer en ny norsk kystbane for 250 km/t fra Porsgrunn i nord til Kristiansand i sør. - Dette vil bli Norges viktigste bane, sier forumets leder Odvar Skaiaa til Jernbanemagasinet.

- En sørvestbane fra Porsgrunn via Brokelandsheia til Vegårshei/Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand vil bli litt kortere enn Botniabanan, som er 190 kilometer lang. Men den vil fange inn dobbelt så mange innbyggere og vil redusere avstandsulempene langt mer enn Botniabanan, påpeker Skaiaa og viser til at et høyhastighetstog vil bruke to timer mellom Kristiansand og Oslo. 

”Halve Norge”
Jernbaneforum Sør, som favner alle fylkeskommunene fra Vestfold via Telemark til Rogaland, har lenge arbeidet for en sammenknyting av Vestfoldbanen med en forbindelse fra Porsgrunn via Brokelandsheia i Gjerstad til den eksisterende Sørlandsbanen. Nå har de utvidet planene:
Sørvestbanen må bli en dobbeltsporet høyhastighetsbane langs Sørlandskysten der folk bor.


- Denne banen vil binde sammen sju fylker og betjene halve Norges befolkning, sier Oddvar Skaiaa, KrF-politikeren som har kjempet for en moderne jernbane på Sørlandet i en årrekke – med full oppbakking fra så vel fylkeskommunene som kommunene langs traseen.

- Dobbelt så godt
På Brokelandsheia er det allerede bygd opp et stort bolig- handels og næringssentrum i påvente av en framtididig jernbanestasjon. Avstanden herfra til Porsgrunn er den samme som Gardermobanen og kan bli kjørt på 17 minutter. Og det er 80 km fra Brokelandsheia til Kristiansand. Der imellom ligger Vegårshei/Tvedestrand med 8000 innbyggere, Arendal med 42 000, Grimstad med 20 000 og Lillesand med 10 000 innbyggere.


Mens Botniabanan har et passasjergrunnlag på 194 000 mennesker, er det tilsvarende tallet for Sørvestbanen 278 000.


- Den store forskjellen mellom Sørvestbanen og Botniabanan er at Sørvestbanen er et dobbelt så godt prosjekt, sier Skaiaa. Han minner om at toget vil bruke to til tre timer mellom Kristiansand og Oslo, avhengig av stoppmønster.


Dette står i kontrast til den svenske Botniabanan, hvor avstanden mellom Umeå og Stockholm blir seks timer.

TENKER NYTT: Oddvar Skaiaa og Reidar Braathen i Jernbaneforum Sør vil ikke lenger bare koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. De foreslår nå en høyhastighetsbane som går langs kysten av Sørlandet – der folk bor – helt til Kristiansand. Foto: Tore Holtet-

Positivt initiativ
Prosjektleder for Jernbaneverkets høyhastighetsutredning, Tom R. Stillesby, er positiv til initiativet fra Jernbaneforum Sør – og fra andre.

- Jeg hadde et møte med alle jernbaneforaene i august. I etterkant har jeg hatt dialog med ledelsen i Jernbaneforum Sør og skal i høst nedover til Sørlandet for å presentere måten vi har lagt opp utredningsarbeidet på, sier Stillesby, som også har god dialog med andre jernbanefora.I oktober skal han både til Geilo og til Tynset.


Stillesby begynner etter hvert å få en god oversikt over forslagene som verserer rundt ulike trasevalg:


- Jeg har så langt talt opp 20 forslag til traseer i de seks korridorene vi har fått i oppdrag å utrede. Hvilke av disse som ligger best an og til slutt blir anbefalt, er det selvfølgelig altfor tidlig å si noe om. Men jeg har i mitt mandat at dette skal være en åpen prosess, og det skal jeg leve opp til, sier Tom R. Stillesby.


Detaljplanen for traseer blir først laget neste år.

Artikkelen er en forkortet utgave av en artikkel i Jernbanemagasinet. Les hele artikkelen i Jernbanemagasinet.

Se flere utgaver av Jernbanemagasinet her.