Klart for Alnabrus nye adkomstområde

Utbyggingen av adkomstområdet på Alnabru containerterminal startet i sommer og skal stå ferdig mandag 25.januar. Dette er første ledd i Jernbaneverkets strategi om å overføre mer gods fra vei til bane.

Nye depotområder for mellomlagring av semihengere er dels erstatning for lagerplass som forsvant med utbyggingen og dels en utvidelse av den samlede depotkapasiteten.

På lengre sikt planlegges en utbygging som skal doble kapasiteten innen 2020 og tredoble den innen 2040. Høstens anleggsarbeider på Alnabrus godsterminal har gjort sitt for å øke kapasiteten for inn og utkjøring av veitrafikken. Antall kjørefiler inn til terminalen er gått fra to til fire, og antall felter ut er økt fra to til tre. I tillegg er det blitt bygget kontrollboder for å betjene trafikken på fire av kjørefeltene og nye depotområder for mellomlagring av semihengere.

Vekt på plass


Som første av sitt slag i Norge er en WIM, Weigh-In-Motion, satt opp på terminalen. Vekten har sensorer bygd ned i veibanen slik at bilene veies mens de passerer vekten inn mot containerområdet i fart. Vekten er levert av Scanditest som også har levert bommer og annet elektrisk materiell på prosjektet.

Den nye vekten på Alnabrus adkomstområde er utstyrt med sensorer som er bygget ned i veibanen og veier lastebilene i fart når de kommer kjørende inn mot terminalen. Den blir den første av sitt slag i Norge.

–Tidligere måtte lastebilsjåførene gå ut av bilene sine for å utføre papirarbeid ved ekspedisjonen og bilene måtte stanse for å veies. Dette skapte store køer og forsinkelser inn porten på terminalen. Med det nye systemet vil lastebilene som passerer vekten ikke bare veid, men samtidig avfotografert med et kamera som er koplet sammen med vekten. Bildene kommer så opp på en skjerm i kontrollbodene hvor kjøretøyene blir registrert, forklarer Paul Solheim som er prosjekterings- og byggelder på prosjektet.

Det er satt opp nye kontrollboder ved inngangen til terminalen for å betjene trafikken på fire av kjørefeltene.

–Grunnen for at kjøretøyene må veies er at det er vektbegrensninger på tog. Er toget for tungt lastet får det ikke bremse i nedoverbakke. Det er altså sikkerhet og ikke økonomiske hensikter bak vekten, forklarer prosjekteringslederen videre.

Systemet kan også bygges ut med enda mer automatiserte løsninger i fremtiden dersom terminaloperatøren CargoNet ønsker det.

De danske guttene fra JSH Holding, en underleverandør til Skanditest, har utført arbeidene på den nye vekten.

Neste uke skal hele systemet være i full drift og Solheim legger ikke skjul på at han er veldig spent på om alt vil fungere ved første forsøk. –De har jo ikke plugget sammen alle ledningene enda så vi vet jo ikke helt om det vil fungere så ja, dette blir en spennende uke.


Byggeleder av prosjektet, Paul Solheim, er godt fornøyd med at de har klart å holde de stramme tidsfristene og fått ferdigstilt prosjektet til planlagt tid.