Jobben skal gjøres, også i minus 40!

Jernbaneverkets driftsfolk har tøffe tak i kulda. Feilfrekvensen øker, blant annet som følge av at dynamikken i anleggene blir mindre i kulda. Temperaturene ligger på godt under 20 kuldegrader en rekke steder om dagen, men i Østerdalen er den på nesten det doble. Likevel skal jobben gjøres!

Signalmontør Thore Werner Hagen  
Bildene er fra en jobb som signalfolkene i drift Øst rykket ut på ved Alvdal nylig. –Temperaturen lå nok på cirka 40 minus, forteller signalmontør Thore Werner Hagen i Jernbaneverket drift øst på Hamar. I Rørostraktene er temperaturene flere steder også under 40 grader om dagen.

-Vi har en del problemer med planovergangsanleggene i kulde, sier Hagen. Det hender at bommene ikke hever seg igjen slik de skal etter togpasseringer og da må vi ut å rekke feilen, sier han. Den kvelden bildene ble tatt var to signalmontører med to lærlinger ute på en jobb på Langodden planovergang ved Alvdal. Feilen var ved planovergangens innkoplingsfelt som ligger noen hunder meter fra selve overgangen, dermed måtte montørene vasse i snøen fram til stedet..

-All honnør til lærlingene som ikke kom med en eneste klage, -slike friskuser trenger vi på jernbanen!, sier Thore Werner Hagen.