Jernbaneverket søker trafikkaspiranter

Som trafikkaspirant læres du opp til å styre togtrafikk trygt og effektivt. Opplæringen skjer i kombinasjon mellom teori og praksis over ni måneder med full lønn. Gjerne på din nærmeste jernbanestasjon. Vi tilbyr varierte karrieremuligheter over hele landet.

 

Jernbaneverket har nå behov for å rekruttere 35 nye aspiranter for utdanning til trafikkstyrere. Som trafikkaspirant er du med på å utvikle en av de mest miljøvennlige transportmåtene vi har i dag.

Trafikkaspirantutdanningen varer i rundt ni måneder. Du får opplæring i å styre jernbanetrafikken sikkert og effektivt. Etter endt opplæring kan du søke stillinger som trafikkstyrer over hele landet. Dette er første steg mot varierte og spennende karrieremuligheter innen Jernbaneverket.

Utdanningen består av en praktisk og en teoretisk del, som utgjør ca 50% hver. Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens du får praktisk erfaring på en av flere stasjoner rundt om i landet. Det er derfor gode muligheter for å ta praksisdelen på et sted i nærheten av der du bor.

Vi tilbyr full lønn under opplæring. Dersom du har behov for bosted i Oslo eller ved tjeneste på stasjon, vil du få dekket overnatting med frokost av Jernbaneverket.

Opptakskravene er:

  • Treårig videregående skole
  • Gode kunnskaper i norsk , skriftlig og muntlig
  • Det er en fordel med gode engelskkunnskaper
  • God helse, syn og hørsel
  • Aspiranter må i tillegg bestå en arbeidspsykologisk test

Søknadsfristen er 8.mars og søknaden sendes inn via utlysningen som kommer under  " ledige stillinger " .

Se vedlagte brosjyre for flere detaljer og utdanningen til trafikkstyrer.