Jærbanen: Normal trafikk att tirsdag ettermiddag

Signalanlegget på strekningen frå Sandnes til Stavanger blei meldt i orden att tirsdag 2/3 klokka 12.30. Trafikken vil dermed gå som normalt med kvartersruter på strekninga frå tirsdag ettermiddag.

På grunn av problemer med signalanlegget kunne det berre køyrast timesavgangar frå måndag 1/3 og fram til kl 12.30 tirsdag 2/3.