Normal trafikk att i Brynsbakken

Begge hovudspor er opnet for togtrafikk i Brynsbakken etter ei avsporing torsdag kveld. Alle tog går frå Oslo S og nordover går nå som normalt att.