Gjøvikbanen: Stor arbeidshelg

I helgen 11-12.september skal det utføres en rekke vedlikeholdsarbeider på Gjøvikbanen. Hele banen er stengt fra klokka 23.45 fredag kveld til klokka 12.15 søndag. Det skal jobbes på 17 ulike steder og seks entreprenører skal i ilden. - Sporstandarden på Gjøvikbanen har blitt bedre de siste årene, men vi kan ikke vedlikeholde oss vekk fra at banen er veldig svingete, sier banesjef Tormod Urdahl.

<strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Vedlikeholdsinnsatsen på Gjøvikbanen er økt vesentlig de siste årene. Det skiftes sviller og skinner, det skiftes ut og fornyes komponenter i sporveksler og kontaktledningsanlegg og det skjer forbedringer på stasjonene. I helgen 11-12.september er det på nytt mange ting som skal gjøres samtidig, mens togene erstattes av busser fra fredag kl 23.45 til søndag klokken 12.15.

På til sammen 17 steder fra Grefsen i sør til Gjøvik i nord skal det jobbes. – Det skal legges inn ny sporveksel for det kommende kryssingssporet på Jensrud mellom Hakadal og Stryken, forteller byggeleder Kjetil Myhre. – Videre skal det utføres vedlikeholdsarbeider i sporveksler på Åneby, Roa og Hakadal, det skal kjøres linjepakking på lengre strekninger og det skal skiftes sviller, -for å nevne noe. - Arbeidene denne helgen kan enkelte steder medføre noe støy for naboene til sporet. Innen klokka 12.15 på søndag skal arbeidene være avsluttet slik togtrafikken kan komme i gang igjen.

Banestandard


Det har den siste tiden vært en diskusjon i media om sporets standard på Gjøvikbanen. Bakgrunnen er at NSB Gjøvikbanen AS vil innstille enkelte avganger på grunn av stor slitasje på togmateriellet som går på banen. – Det er viktig for oss å understreke at selve sporets tilstand på Gjøvikbanen ikke har blitt dårligere, det er heller slik at vi ser en klar bedring i sporstandarden de siste årene, sier banesjef Tormod Urdahl. – Det er mange år siden vedlikeholdsinnsatsen på banen har vært så høy som i 2009 og i år, sier Urdahl. Gjøvikbanen lider likevel under det faktum at det er en bane som er veldig svingete. – Den er preget av å være bygget for 110 år siden, uten at det er foretatt kurveutrettinger eller andre traseforbedringer. Dermed kan togmateriellet som bare ruller på Gjøvikbanen få en større hjulslitasje enn tog som ruller på mer varierte strekninger. – Det ordinære banevedlikeholdet kan ikke bedre banens kurvatur, da må det helt andre investeringer til, sier banesjefen. – Skal vi få en vesentlig bedre Gjøvikbane, må det bygges ny trase på lengre deler av banen, sier Urdahl.

Utvikling av banen


Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa varslet onsdag at Jernbaneverket nå får i oppdrag å se på hvordan Gjøvikbanen skal utvikles videre med tanke på blant annet kurveutretting og traseforbedringer. Disse vurderingene skal foreligge før neste Nasjonal transportplan-periode, sa Kleppa.

Gjøvikbanen preges av slike krappe kurver. Banen ble åpnet i 1902. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>