Gir rom for flere tog i Drammen

Drammen stasjon får fra 9.august større kapasitet etter omfattende ombygginger i signal- og sikringsanlegget. Ombyggingen har pågått over flere år og innspurten pågår nå i form av sluttkontroller av anleggene.

      Mads Zimmermann (tv) og Jan Erik Nordby er blant dem som foretar sluttkontroll av det ombygde sikringsanlegget i Drammen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Fra 9.august kan flytogene kjøre direkte inn på Drammen stasjon og returnere fra samme plattform uten å binde opp unødig sporkapasitet.

-Dette er ikke en ombygging som bare dekker flytogets behov, men en helt nødvendig ombygging for å øke kapasiteten på Drammen stasjon foran den store ruteplanomleggingen høsten 2010, sier Tor B Nilsen. Dette handler om både økt kapasitet og økt sikkerhet, sier han.

Forrige gang det ble gjennomført en så stor jobb i et eksisterende sikringsanlegg var da Trondheim stasjon ble bygd om på 1970-tallet. Nå ser prosjekteringslederen fram til endelige godkjenninger fra Statens jernbanetilsyn og til at trafikken kommer i gang igjen for fullt mandag 9.august.

Kontrollerer
Selve installasjonsjobben i Drammen er fullført, nå pågår den nidige og tidkrevende jobben med sluttkontroll av anlegget. –Vi regner med fem minutter på kontrollere en kobling og har regnet ut at sluttkontrollen tar ca 7000 timer, sier prosjektingeniør Mads Zimmermann. 700 signaltegninger er oppdatert, 12 000 koblinger skal sjekkes i sluttkontrollen. –Per nå ligger vi faktisk litt foran skjema, men det kan jo fort endre seg om noe skulle dukke opp, sier Nordby. Det meste av endringene på Drammen stasjon skjer således innendørs i sikringsanlegget. -Utvendig har får vi nå seks nye indre hovedsignaler i retning mot Brakerøya, og like mange mot Gulskogen og Kobbervik, sier sluttkontrollør Jan Erik Nordby.

To togspor i sommer

Prosjekteringsleder Tor B Nilsen
 
-Uten tvil det mest kompliserte jeg har vært borti, sier prosjekteringsleder Tor B Nilsen.

Denne sommeren blir det igjen en lengre periode uten vanlig togtrafikk
på Drammenbanen. Dette skyldes både nyanlegget Lysaker – Sandvika, det store vedlikeholdsprosjektet i Oslo og ombyggingen i Drammen. I deler av denne perioden skal trafikken gjennom Drammen stasjon avvikles på to spor. For å få til dette samtidig med at sikringsanlegget må tas ut av bruk mens omkoblingene foretas, er det rigget opp et midlertidig sikringsanlegg som skal ta seg av den reduserte trafikken gjennom Drammen i sommer på de to operative sporene. Dette sikringsanlegget er bygget slik at det kan enkelt tas med videre til andre utbyggingsprosjekter når jobben er gjort i Drammen. Både det midlertidige og det permanente sikringsanlegget er av typen NSI 63. 

Drammenbanen i sommer


På grunn av omfattende vedlikeholdsarbeider i Oslo-området, anleggsarbeider Lysaker – sandvika og omkoblingsarbeidene i sikringsanlegget på Drammen stasjon blir det store endringer i trafikken på Drammenbanen i sommer.

  • Oslo S – Drammen, inkludert Drammen stasjon: Stengt fra lørdag 10/7 kl 13.00 til mandag 9/8 kl 03.00
  • Drammen stasjon: Stengt fra fredag 18/6 kl 20.00 til tirsdag 22/6 kl 04.00
  •  
  • To-sporsdrift og færre tog:
    På grunn av omkoblingsarbeidene på Drammen stasjon vil det i perioden fra tirsdag 22/6 kl 04.00 til fredag 10/7 klokken 13.00 bare være to operative togspor over Drammen stasjon. Dette betyr at det vil kjøres færre tog gjennom stasjonen. (Fra 10/7 til 9/8 er strekningen altså helt stengt).

 NSB og Flytoget vil komme med detaljert informasjon om alternativ transport for de periodene Drammenbanen i sommer blir helt eller delvis stengt.

12000 koblingspunkter sjekkes i sluttkontrollen som alene tar 7000 timer... (Foto: Njål Svingheim)