Forsterket beredskap på GSM-R i påsken

Jernbaneverket har ennå ikke full klarhet i hvorfor en feil i strømforsyningen til en server på operasjonssentralen for GSM-R falt ut og førte til en tre timer lang togstans mandag kveld. Så lenge man ikke har full klarhet i hva som skjedde, vil det gjennom påsken være en styrket beredskap for å finne og reparere eventuelle feil som måtte oppstå ved sentralen.

På et møte tirsdag ble jernbanedirektør Elisabeth Enger orientert om hva som skjedde mandag kveld. Jernbaneverket vil sammen med leverandøren av utstyret sette i verk en fullstendig gjennomgang av strømforsyningssystemet og den serverløsningen som sviktet mandag.  

En reservessentral til sentralen i Trondheim er under planlegging et annet sted i byen. Den vil etter planen stå i drift i løpet av 2011. Da vil man ha en dublert løsning for hele sentralen med dublerte systemer begge steder. Dette vil ytterligere redusere sårbarheten for at en feil i systemet skal kunne føre til en omfattende driftsstans på jernbanen.