Fornyer Østfoldbanen

Sist i april startet arbeidene med å fornye underbygningen på Østfoldbanen sørover fra Moss. Jobben blir omfattende og vil vare fram til 2015. Første etappe går ut på å forberede for ballastrensing fra Moss til Fredrikstad.

  

Planering av trase langssporet for bygging av kabelkanal. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

 –Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier prosjektleder for fornyelse på Østfold- og Kongsvingerbanen, Gunnar Berg. 

Fra Moss til svenskegrensa på Kornsjø er det 110 kilometer. Hele strekningen skal fornyes og arbeidet vil pågå i flere år. Startskuddet gikk fra Moss og sørover nå i slutten av april, og i løpet av året skal strekningen Moss – Fredrikstad klargjøres for ballastrensing. Det er en omfattende jobb. Hovedentreprenør er Vegdekke AS og dette årets arbeider beløper seg til ca 50 millioner kroner.

Store mengder


Å forberede en strekning ballastrens omfatter full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det legges nye kabelkanaler på hele strekningen og alle trær på jernbanens område fjernes. - I løpet av året skal vi legge 22.000 meter ny kabelkanal og 143.000 meter ny signalkabel. Vi skal bytte tele- og lavspentkabler på strekningen, legge ny fiberkabel fra Moss til Fredrikstad , vi skal renske og grave opp 42.000 meter med grøfter samt renske og eventuelt reparere 146 stikkrenner under sporet, sier prosjektleder Gunnar Berg. I tillegg kommer en generell opprydding langs banen på hele strekningen.

Første del ble forresten gjort allerede i vinter da arbeidet med hugging av skog kom i gang. Dette gjøres både av hensyn til trafikksikkerhet og driftsstabilitet. Mindre vegetasjon gir bedre sikt langs banen og det hindrer at trær og greiner kan falle eller blåse inn i kontaktledning og spor.

Kabler


Fra gammelt av ligger ofte flere typer kabler nedgravd i pukken langs sporet. Kablene vil dermed bli liggende i veien når ballastrenseverket skal kjøres. – Nå lager vi en plan trase for bygging av ny kabelkanal langs banen, forteller Atle Eriksen og Frank Melby fra firmaet Banedrift AS. De er leid inn av Veidekke AS som underentreprenør på denne biten av jobben. Kabelkanalen skal bygges på samme side av sporet hele veien og samtidig med at underlaget for kanalen planeres, blir også linjegrøfta rensket opp. De gamle kablene ligger i pukkballasten på andre siden av sporet og må være intakte inntil de nye kan kobles på som erstatning.

Ingen hindringerGunnar Berg er prosjektleder for fornyelse på Østfold- og Kongsvingerbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>


Før renseverket kan kjøres, må det være fritt for hindringer i 80 centimeters bredde utenfor svillene på hver side 

-Når grøftene renskes opp blir det også kontroll på vannet, det er noe av det viktigste, sier Gunnar Berg. Vann som ikke dreneres vekk bidrar til å svekke stabiliteten i sporet og at vedlikeholdsbehovet øker.

Ballastrenseverket er store skinnegående maskiner som graver ut og fjerner den gamle pukken under svillene (ballasten), og erstatter den med ny pukk. Når sporet pakkes etter rensverket blir det så godt som nytt med topp komfort og stabilitet. Jernbaneverkets banedivisjon anslår at ballastrenseverk bør kjøres på en strekning med 25 til 30 års mellomrom, avhengig av trafikkmengde. Jernbaneverket har i mange år ligget langt under det ønskede antall kilometer med ballastrens årlig for å holde sporstandarden oppe. Nå er innsatsen økt betydelig, både når det gjelder forberedelser til-, og kjøring av ballastrenseverk.

Strekningen Fredrikstad – Sarpsborg er for øvrig ferdigstilt som den første i prosjektet med fornyelse av underbygningen på Østfoldbanen.

På grunn av fornyelsesarbeidene er Østfoldbanen stengt mellom Moss og Fredrikstad fra klokken 10 til 12.30 på hverdager. Utenom disse tidene med stengt bane utføres de delene av arbeidet som ikke krever at selve sporet stenges for trafikk.