Normal trafikk att på Drammenbanen

Kl 20.42 måndag kveld blei begge spora mellom Skøyen og Stabekk på Drammenbanen tekne i bruk att etter at ein øydelagt kontaktleidning frå 15-tida hadde mørt med seg einkeltspora drift, innstillingar og tildels store forseinkingar. Det vil framleis vere nokre forseinka tog utover kvelden, men alle tog skal kunne kørast som normalt frå tirsdag morgon.