Enkeltspora drift Brakerøya - Asker

Strekninga frå Brakerøya til Asker har onsdag morgon enkeltspora drift på grunn av feil på kontaktleidningen. Dette fører til ein del forseinkingar i togtrafikken på Drammenbanen.

 

Lokaltoga frå Dal til Drammen er innstilt mellom Asker og Drammen .
Kunder til innstilte tog besnytte andre tog.

Jernbaneverket arbeider med å rette feilen .  .