Enighet om Drammen stasjon

Jernbaneverket og ROM Eiendom er nå enige om hvordan moderniseringen av stasjonen og publikumsarealene i Drammen skal gjennomføres.

Slik blir det nye inngangspartiet på Drammen stasjon. <strong>© Illustrasjon: MMW arkitekter AS </strong> 

Arbeidene i stasjonsbygningen vil starte umiddelbart og alt skal stå ferdig til Drammen bys 200-årsjubileum neste år. Stasjonshallen og publikumsarealene på Drammen stasjon har i lengre tid trengt en oppussing og modernisering. For fem år siden ble plattformene på stasjonen modernisert og fikk nye plattformtak og nå er det altså endelig alt klart for ombygging av de innvendige arealene. Samtidig som Drammen kommune gjennomfører en større oppgradering av Strømsø Torg, som er plassen foran stasjonen, vil også både den gamle stasjonsbygningen og den nyere trafikkhallen bli bygget om og modernisert. - Det skal bli mye lysere og både avgangshall, kontor- og næringsarealer skal bygges om, forteller direktør Pål Berger i NSBs eiendomsselskap, ROM Eiendom. ROM Eiendom eier selve stasjonsbygningen, mens Jernbaneverket har ansvaret for publikumsarealene.

50 millioner


Stasjonen vil få en bredt tjenestetilbud i tillegg til venterom og billettsalg. Det blir flere spisesteder og butikker og det blir tre innganger til bygningen. - Dette har vært en lang prosess, men nå er vi veldig fornøyde med å endelig ha kommet i mål, sier informasjonssjef Tor Erik Skarpen i Jernbaneverket øst. Arbeidene vil beløpe seg til cirka 50 millioner kroner. - Jernbaneverket regner med en større økning i trafikken over Drammen stasjon i årene framover og nå ser vi også på hvordan vi kan modernisere de andre stasjonene i området, sier Skarpen. Dette gjelder Gulskogen, Brakerøya og Lier. På disse stasjonene er det særlig parkeringsarealene som trenger å utvides. 

Parkeringshus

Det neste store spørsmålet ved stasjonen i Drammen er planene om parkeringshus. - Også der ser vi at vi nå nærmer oss en løsning, sier Skarpen. Detaljene i parkeringshusplanene blir presentert senere.

Slik blir den nye trafikkhallen på Drammen stasjon. <strong>© Illustrasjon: MMW arkitekter AS</strong>