Bergensbanen åpen

Bergensbanen ble åpnet igjen kl. 13.40 etter å ha vært stengt ved Sørfjorden mellom Hol og Ål fra i 8.20-tida søndag morgen.

Situasjonsbilde fra Bergensbanen søndag morgen. Foto: Bjørn Larsen

Bergensbanen ble stengt da de ble oppdaget utgliding av masse under sporet. Dette skyldtes vannmasser fra kraftig nedbør kombinert med snåsmelting. En medvirkende årsak til utskyllingen var at stikkrenner i en nærliggende skogsbilvei hadde gått tett og ledet vannmassene dit de ikke skulle gå.

Jernbaneverket ber om at alle som foretar inngrep i naturen, og som ligger i rimelig nærhet til jernbanen, følger plan- og bygningslovens regler om å varsle Jernbaneverket før inngrep blir foretatt og også følge opp anleggene sine senere. Det er blant annet årvisse problem knyttet til skogsbilveier og andre anlegg ett eller annet sted i landet.