Avtale mellom NSB og Flytoget ved avvik

Det er ikke opprettet noen ny avtale mellom NSB, Flytoget og Jernbaneverket slik www.aftenposten.no hevder i en artikkel søndag. Men avtalen er konkretisert og gjort enklere å kommunisere til publikum. Det er kun når det er gitt beskjed om det over høyttaler eller av Jernbaneverkets trafikkstyrere at kunder med billett til det ene selskapet kan benytte et annet togselskaps tog.

Avtalen om at Flytogets kunder kunne reise med NSB-tog og omvendt ved gitte situasjoner ble inngått i januar. Avtalen ble i media presentert slik at mange misforsto og trodde de kunne gå mellom de to togselskapenes tog så fremt det ene toget var innstilt eller forsinket.

Regelen fra den gangen gjelder fortsatt: Det er kun når det gis beskjed over høyttaler at kunder kan reise med et annet togselskap enn de har billett til.

Tiltaksliste
Det nye er at Jernbaneverket, NSB og Flytoget har utarbeidet tiltaksliste (aksjonskort)når det er aktuelt å tynne ut trafikken som følge av mindre kapasitet på sporet (feil med spoprveksel, feil på kontaktledningsanlegg, tog som har fått motorstopp etc.). For å avvikle trafikken i det sentrale Østlandsområdet, er innstilling av enkelte tog et virkemiddel for å forhindre at samtlige tog kommer kraftig ut av rute.

Når et problem som innskrenker kapasiteten i infrastrukturen oppstår, er det gjennom aksjonskortene på forhånd bestemt hvordan trafikken skal avvikles.

Lytt til melding
Ved slike tilfeller er det opp til togleder å gi beskjed om at det er anledning til å benytte andre tog enn det man har billett til. Denne beskjeden blir gitt over høyttaler og av Jernbaneverkets trafikkstyrere på stasjonene.