Avledende sporveksel på plass

Fra 8.november tas den nye avledende sporvekselen på Alnabru Syd i bruk. Sporvekselen hindrer at eventuelle løpske vogner skal kunne rulle nedover mot Bryn, Loenga og Sjursøya.

Ny dekningsveksel ved Alnabru. <strong> Foto: Thor Erik Skarpen </strong>    

Den nye dekningsvekselen betyr dermed at den manglende barrieren mot eventuelle løpske vogner fra Alnabru nå er på plass. 24.mars i år kom 16 vogner i ukontrollert drift ut fra Alnabru godsterminal, noe som resulterte i den tragiske Sjursøya-ulykken der tre mennesker mistet livet. Nå skal ikke en slik tragedie kunne gjenta seg.

Fra før har de andre sporene på Alnabru hatt tilsvarende funksjoner som skal fange opp vogner, men dette manglet altså for noen av sporene i sydenden av Alnabru.

- Den nye sporvekselens normalstilling vil være i retning av stoppbukken, forklarer banesjef Per Herman Sørlie. Heretter må det stilles signal og togvei mot Loenga før dekningsvekselen kan legges over. I tillegg er det monternt nødutløsningsknapper slik at trafikkstyrer kan overstyre togveier som allerede er lagt i tilfelle noe skulle skje. Slik sikres det at det er full kontroll på alle togbevegelser på sporet mot Loenga. Den avledende sporvekselen leder inn på et kort sidespor med en stoppbukk som skal bremse farten på eventuelle vogner, før ferden ender så mykt som mulig i en utgravd grop. - Skulle et vognsett komme i drift mot dekningsvekslen, kan farten komme opp i ca 30 km/t før de havner i bukken og gropa, sier Sørlie.

Jernbaneverket la etter Sjursøya-ulykken om rutinene på Alnabru-terminalen. Det har vært nødvendig med en større prosess med søknader, tegninger, godkjennelser, byggesaksbehandling og ombygging av sikringsanlegget før dekningsvekselen nå er på plass. Dette er årsaken til at det har tatt sju måneder å få den ferdig.