Vestfoldbanen stengt mellom Larvik og Porsgrunn

Vestfoldbanen er mandag formiddag 9/3 stengt mellom Larvik og Porsgrunn på grunn av rasfare ved Kjose. Det er fare for at is skal rase ned på sporet og Jernbaneverket ønsker å foreta en grundig undersøkelse på stedet før strekningen gjenåpnes. Togtrafikken på Vestfoldbanen går likevel som normalt fra Larvik og nordover, mens det er bussforbindelse mellom Larvik og Porsgrunn/Skien inn til banen er gjenåpnet.