Vekst over grensen på Kongsvingerbanen

Etter at persontrafikken Oslo – Stockholm over Kongsvingerbanen kom i gang igjen I januar 2007, har trafikken hatt en kraftig vekst. Det kjøres nå fire og i hver retning over grensen daglig og I snitt reiser mer enn 800 passasjerer over grensen ved Charlottenberg med tog hver dag.

Trafikken over Kongsvingerbanen til og fra Sverige viser stadig vekst.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er godt fornøyd med trafikkutviklingen på strekningen og gir honnør til Hedmark fylke og de andre samarbeidspartnerne som står bak trafikken. Tog togpar går kjøre hver vei mellom Oslo og Stockholm daglig, mens to togpar kjører Oslo – Karlstad med forbindelser til Stockholm.

Togene kjøres i regi av SJ og er et samarbeid mellom riks- og regionale myndigheter i begge land. I 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med sikte på å forlenge den eksisterende trafikkavtalen og å gjennomføre forbedringer i den.