To Flytog i timen fra Drammen

Flytoget starter opp sin nye rute til og fra Drammen med to tog i timen fra september. Jernbaneverket og Flytoget AS har i de to siste ukene arbeidet med å finne løsninger som gjør det mulig å starte opp Flytogets trafikk fra Drammen i september selv om ombyggingen av sporanlegget på stasjonen ikke blir ferdig som forutsatt.

Flytoget starter opp sin rute fra Drammen i september. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Tirsdag 23.juni ble det klart at en har funnet fram til et opplegg for trafikken som gjør at Flytoget kan kjøre to avganger i timen fra Drammen.

Denne trafikken kan starte opp i september som planlagt.  Jernbaneverket vil gjøre noen mindre tiltak på stasjonen ved at et hensettingsspor på området Skamarken like vest for selve stasjonsområdet utbedres og forlenges.