Større lasteprofil på Ofotbanen

I sommer fullføres arbeidene med å legge til rette for større lasteprofil på Ofotbanen. Innen 1.oktober skal banen kunne ta i mot de høyeste godsvognene, såkalte MPP-vogner. Denne uken startet utstrossingen av Indre Sildvik tunnel, som er den siste flaksehalsen.

Her legges pukk i linjegrøftene ved Indre Sildvik tunnel slik at tunnelboremaskiner og frakt av steinmasser kan gjøres i traseen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong> 
Jernbaneverket har de siste årene lagt til rette for større lasteprofil på en rekke strekninger. Togselskapene ønsker å kjøre høyere vogner enn før. Spesielt gjelder dette biltransportvogner som dermed kan ha også større biler i to høyder inne i vognene. På den måten blir transportene mer effektive for næringslivet. Multipurpose, MPP,-vognene kan som navnet antyder også brukes til frakt av en rekke andre typer gods.

På Ofotbanen har arbeidet med å å utvide banens lasteprofil pågått gjennom flere år.

 - Banens tunneler har vært for trange til å kunne ta i mot vogner av denne typen, forteller banesjef Thor Brækkan. Men nå skal vi være ferdige med tilretteleggingen innen 1.oktober i år, sier han.

Fra da av kan togselskapet Cargolink også sende de største bilvognene sine i togene mellom Drammen og Narvik.

Profilet økes ved utstrossing i tunneltaket<strong> Foto: Birger Jakobsen </strong>

Siste hindring


Utstrossingen av den 120 meter lange Indre Sildvik tunnel, som ligger like ovenfor Rombak stasjon, gjøres ved å øke takhøyden i tunnelen. Dette er den siste større flaskehalsen før Ofotbanen er klar for det større lasteprofilet. I enkelte andre tunneler har profilet blitt økt ved å strosse ut i bunnen.  Jobben utføres av entreprenøren Bleikvassli Gruber, og i regi av Jernbaneverket Utbygging. Etter utstrossingen skal tunneltaket påføres sprøytebetong.