Storplan for publikumsinformasjon

Jernbaneverket og NSB har nå laget en handlingsplan for å bedre informasjonen til togpassasjerene. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres på både kort og lang sikt. Allerede i løpet av høsten vil mer enn 100 nye monitorer med informasjon om togtrafikken være satt opp.

Mer enn 100 nye monitorer for sanntidsinformasjon om togtrafikken settes opp nå i høst. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>-Det er en felles erkjennelse i både NSB og Jernbaneverket av at vi ikke er gode nok på informasjon til togpassasjerene, sier Thor Erik Skarpen. Han har vært Jernbaneverkets prosjektleder i arbeidet med handlingsplanen. Tiltakene som skal gjennomføres kommer til å koste store beløp, men de er helt nødvendige for at vi skal kunne gi togpassasjerene den informasjonen de forventer og har krav på, sier Skarpen. Samferdselsministeren har allerede lovet 80 millioner kroner til slike tiltak i 2010.

Konkrete tiltak

Det er nå ferd med å bli synlige og hørbare forbedringer på mange av de mest trafikkerte stasjonene. – Vi har startet utplasseringen av nye monitorer og bedre høyttaleranlegg på de mest trafikkerte strekningene rundt de store byene, sier Skarpen. Drøyt 100 nye monitorer settes opp i høst og 130 stasjoner får nye høyttaleranlegg. Denne høsten starter vi også med å sette opp nye sporanvisere med informasjon om togavganger ute på plattformene flere steder , forteller Skarpen. For at alle disse systemene skal fungere, skal også verktøyene for å drifte dem forbedres. Dette dreier seg i stor grad om informasjonsteknologi med flere funksjoner og som automatisk kan betjene høyttalere, anvisere og monitorer. Både Jernbaneverket og NSB har for øvrig også sanntidsinformasjon om togtrafikken tilgjengelig på sine nettsider.

På lengre sikt skal det utvikles nye og forbedrede informasjonssystemer om togtrafikken.

- Datasystemene som beregner forsinkelser og gir informasjon til publikum, er ikke gode nok. Det er stort behov for et nytt og mer robust system som kan gi mer presis informasjon på monitorene og anviserne, sier Skarpen.

Kompetansen skal også bedres og arbeidet med monitorer, høyttalere og anvisere skal videreføres. 
 
Nye medier skal også tas i bruk i større grad. Det skal også gjennomføres øvelser i avvikshåndtering med fokus på trafikkinformasjonen til togpassasjerene, sier Skarpen. Til sammen vil dette dreie seg om tiltak for flere hundre millioner kroner de nærmeste årene.

-Min stasjon?Thor Erik Skarpen

Det er selvsagt interessant for togpassasjerene når forbedringene blir merkbare på sin stasjon. Allerede i år vil det blir gjennomført tiltak på disse stedene.

Monotorer: Oslo S, Skøyen, Nationaltheatret, Lillestrøm, Sandvika, Asker, Drammen, Ski,Stavanger – Egersund, Trondheim, Værnes, Heimdal, Gol, Geilo, Vossebanen (8 stasjoner).

Nytt høyttaleranlegg: Oslo – Asker, Spikkestadbanen, Østfoldbanen (20 stasjoner), Gjøvikbanen (20 stasjoner, Hovedbanen, Trondheim, Værnes, Heimdal, Bergensbanen, Sørlandsbanen Nordlandsbanen og Ofotbanen (til sammen 70 stasjoner).

Sporansvisere: Stavanger – Sandnes, Drammen, Bryn – Sagdalen og Nordstrand – Langhus. Det vil også bli benyttet en ny type sporanviser med LCD-skjermer i tillegg til Led-skjermene vi kjenner fra f.eks Oslo S.