Rolvsøysund bru klar for 20 nye år

For knappe 20 millioner er Rolvsøysund bru rehabilitert slik at den holder i 20 år til. Dette er brøkdelen av hva ny bru ville kostet, og brua varer nå forhåpentlig til spørsmålet om framtidig trasé for Østfoldbanen er avklart.

Rolvsøysund jernbanebru. <strong> Foto: Jernbaneverket </strong>Brua har vært forsterket flere ganger siden den ble bygd i 1879, fundamentene ble forsterket første gangen allerede i 1898, siste gangen på 1980-tallet.

– Vi gjorde noen spesielle tiltak. Vi klarte ikke å beregne at bremseforankringen var holdbar – så vi etablerte ny. Brua er dessuten vindforankret så den ikke skal blåse overende og fundamentene ute i elva er forsterket, sier prosjektleder Olav Sand i Utbygging.  

Årlige kontrollmålinger

Stålet er blåst rent for overflatemaling, men den gamle grunningen er beholdt. Noen stag er byttet ut og noen punkter er forsterket. Dessuten er generelt manglende vedlikehold utført.

– Rolvsøysund bru er fulgt med geometriske målinger siden 2007, og ikke noe tilsier at brua er utsatt for terrengsetninger. Bruas bevegelser skal følges opp med årlige målinger, og ekstra tilstandskontroller utover den vanlige seksårskontrollen for bruer skal følges opp av regionen, opplyser Sand.  

Utvendige konstruksjoner letter inspeksjonene

– Det meste av de forsterkende konstruksjonene er bygd på utsiden av brua. Derfor er det lett og følge med og ha kontroll på eventuelle endringer. Bremseforankringen vi opprinnelig skulle bygge, var helt skjult av terrenget. Det ville ikke gitt samme mulighet for etterkontroller, sier Sand.