Posten flytter alt over på tog Oslo - Bergen

7.april sendte Posten avgårde sitt siste vogntog på veien mellom Oslo og Bergen. Heretter går all post mellom landets to største byer med Bergensbanen. -Økt bruk av jernbanen er et av våre viktigste klimatiltak sier direktør for presse- og medierelasjoner i Posten, Kjell S. Rakkenes.

Siste vogntog som kjørte for Posten Oslo - Bergen gikk 7. april 2009 kl 20. (Foto: Henrik Sørlie/Postavisen
 
Posten har med dette flyttet1500 tonn brev og pakker over fra bil til Bergensbanen og 1250 vogntog er fjernet fra veiene mellom Oslo og Bergen hvert år. -På strekninger med jernbane fraktes nå mer enn 80 prosent av posten med tog, sier Kjell S. Rakkenes.

Post for en milliard på tog
I fjor undertegnet Posten en stor jernbaneavtale. Den innebærer frakt av gods for en milliard kroner på tog de neste tre årene, noe som tilsvarer nesten 30 millioner kjørte trailerkilometer. Også på de andre jernbanestrekningene i Norge bruker Posten toget stadig mer. -Dersom infrastrukturen på jernbanen bygges opp slik det er slått fast i Nasjonal transportplan, vil denne utviklingen fortsette, sier Rakkenes.

Godstog på Bergensbanen ved Sokna. (Foto: Gjermund Hansen)