PE-skum skal sikres i jernbanetunneler

Jernbaneverket starter arbeidet med å fjerne eller sikre ubeskyttet PE-skum i tunneler i 2010 og regner med at alt skal være sikret i løpet av to til tre år. I dag er ubeskyttet PE-skum brukt i større omfang i ti tunneler. En ligger på Sørlandsbanen, de ni resterende på Bergensbanen.

Ubeskyttet PE-skum skal bort fra alle jernbanetunneler. (Illustrasjonsfoto)I disse er det benyttet ubeskyttet PE-skum i deler av tunnelene. Fire av de ti tunnelene er over 2000 meter lange, med Finsetunnelen som den lengste.

I Finsetunnelen er ubeskyttet PE-skum er fjernet i områder av tunnelen hvor det er signaler som togene kan få stopp foran. Jernbaneverket ønsker ikke å ha ubeskyttet PE-skum i områder av tunnelen hvor tog kan bli stående for å vente på grønt signal. 

Det er i tillegg benyttet ubeskyttet PE-skum i enkelte tunneler på resten av jernbanenettet, men da som enkeltplater for å hindre drypp, eller på mindre partier i kortere tunneler.

PE-skum er laget av materialet polyetylen og brukes til vann- og frostsikring i tunneler. Ubeskyttet PE-skum er mye brukt i tunneler bygget i perioden fra 1985 til 1995. Senere er det kun benyttet PE-skum som er forskriftsmessig tildekket med sprøytebetong og dermed brannsikret. I Østlandsområdet og i Oslo-området, hvor togtrafikken er størst, er det benyttet ubeskyttet PE-skum i tunneler rent sporadisk og i små mengder. Dette utgjør ingen risiko.

Jernbaneverket har arbeidet i flere år for å finne erstatningsmaterialer for PE-skum som har like gode egenskaper mot innsig av vann og drypp fra tak og vegger, som er brannsikre og som tåler kraftige fysiske påvirkninger på grunn av trykk- og sugekrefter fra togene. Nå er et slikt materiale utviklet og godkjent til bruk. Man arbeider nå med å finne den beste metode for hvordan materialet kan monteres. Dette er spesielt utfordrende fordi erstatningsmaterialet er langt tyngre enn PE-skum.

 Jernbaneverket starter utskiftingen av ubeskyttet PE-skum i 2010 og regner med å være ferdig med dette prosjektet i løpet av 2-3 år. I tillegg til å fjerne og erstatte PE-skum med brannsikkert materiale, vil noen steder ubeskyttet PE-skum bli tildekket av sprøytebetong og sikret etter de krav som gjelder i dag.

Analyser Jernbaneverket har gjort viser at risikoen for en brann i et tog i en tunnel er svært lav. Imidlertid vil konsekvensene av et slikt scenario være store. Derfor vil man altså skifte ut eller sikre ubeskyttet PE-skum i de tunneler hvor dette finnes i dag.