Ordinær trafikk Drammen - Hokksund

Fra klokken 13.30 torsdag 19/2 ble strekningen Drammen - Hokksund på Sørlandsbanen åpnet igjen for ordinær trafikk. Det oppsto flere feil med strømforyningen på strekningen torsdag morgen. NSB satte inn busser mellom Drammen og Hokksund/Kongsberg mens banen var stengt. Dette førte til at det ble forsinkelser for togpassasjerene.

Bergenstogene ble kjørt over Roa og noen av  Sørlandstogene ble kjørt over Vestfold mens strekningen var sperret.

Jernbaneverket satte inn hele tre revisjonstog  med mannskaper på strekningen for å få feilene reparert så fort som mulig. Det var oppstått feil med kontaktledningenb både ved Daler, Gulskogen og en mindre feil også ved Steinberg. Det er ikke fastslått hva som forårsaket feilene.

Jernbaneverket beklager de ulempene som oppsto for togpassasjerene.