Ofotbanen åpnet for større godsvogner

Ofotbanen er nå i oktober åpnet for trafikk med godsvogner av typen multipurpose, MPP. De første MPP-vognene er dermed satt inn i biltogene fra Drammen til Narvik. I løpet av neste år utvides banens lasteprofil ytterligere til profilet P407.

De første MPP-vognene har ankommet Narvik. <strong> Foto: Øystein Marskar </strong>
Etter flere år med ulike tiltak for å utvide Ofotbanens lasteprofil kunne banen nå i oktober åpnes for vogner av den høyeste typen, såkalte multipurpose (MPP)–vogner. Profilutvidelsen på Ofotbanen har medført tiltak på hele 15 steder på den vel 40 kilometer lange strekningen fra Riksgränsen til Narvik havn. Arbeidene har pågått i varierende tempo i flere år og det er blant annet foretatt bunnstrossing og øvrig utstrossing i flere tunneler. Sporet er senket under flere rashvelv og kontaktledningsanlegget er hevet eller bygget om på andre steder. Det siste store hinderet, Indre Sildvik tunnel, ble utstrosset i løpet av sommeren i år. 
 
Snøoverbyggene har vært største hindring for større lasteprofil. her bygges nytt snøoverbygg ved Linbanen. <strong>Foto: Knut Karlsen</strong> 

Snøoverbyggene


Det største hinderet for større lasteprofil på Ofotbanen har likevel vært de mange snøoverbyggene. En del av de eldre snøoverbyggene er nå erstatttet med nye bygg og noen er rett og slett fjernet. Årsaken til at Jernbaneverket kan greie seg med færre overbygg enn før, er bedre utstyr for snørydding nå enn den gangen snøoverbyggene ble satt opp.

Som kjent er Ofotbanen forsterket til å tåle 30 tonns aksellast for malmtrafikken, men utvidelsen av lasteprofilet er gjort ut fra behovene i den ordinære godstrafikken. I løpet av neste år er de siste justeringene for å tillate lasteprofilet som kalles P407 fullført på Ofotbanen, da kan alle typer semihengere også framføres i godstogene til og fra Narvik. Semihengerne er "firkantede" i toppen og dermed har disse et større lasteprofil enn MPP-vognene som er amlere i toppen.

MPP-vognene kan laste flere biler i to høyder enn de eldre vognene og foretrekkes derfor av selskapene som transporterer biler.
Lossing av MPP-vogn. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>