Nytt kryssingsspor på Østfoldbanen åpnet

16.juni ble det nye Berg kryssingsspor på Østfoldbanen offisielt åpnet. Sporet ligger ved den mye trafikkerte godsterminalen på Berg og er et viktig element for å øke kapasiteten og bedre punktligheten på banen. Berg kryssingsspor ligger mellom Ingedal og Halden stasjoner.

Snora kuttes: F.v. Jon Frøisland, Wenche Olsen, Erik Lahnstein og Per Inge Bjerknes. <strong> Foto: olav Nordli</strong>
 

- Godstrategien er viktig for oss; men har ikke fått så mye oppmerksomhet som den fortjener, sa statssekretær Erik Lahnstein ved åpningen  Vi har gitt Jernbaneverket i oppgave å gå systematisk gjennom banestrekning for banestrekning og lage planer for hvordan man skal kunne gjennomføre flere tiltak i sammenheng.

Statssekretæren vektla at Berg kryssingsspor er mer enn bare en lokal begivenhet, det markerer starten på et skred av kryssingsspor som vil komme i årene framover.

– Jeg tror Berg kryssingsspor er det eneste kryssingssporet som vi åpner i år, men ytterligere sju-åtte er under planlegging.

I Nasjonal transportplan-perioden kommer ytterligere 30 til 50 nye kryssingsspor i hele landet. Flere av dem er på Østfoldbanen og i sum vil dette doble dagens gods kapasitet på jernbanenettet, sa Erik Lahnstein.

Hjørnestein

– Kryssingsspor er en av hjørnesteinene i godstogstrategien som Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har trukket opp når det gjelder å legge til rette for godstrafikk på jernbanen. Vi tar sikte på å doble kapasiteten for godtrafikk fram mot 2020, sånn sett er kryssingsspor et av de viktige elementene, framhevet utbyggingsdirektør Jon Frøisland og vektla at sporets nye lengde på 792 meter passer inn i godsstrategien. Budsjettet for Berg kryssingsspor er på 48 millioner kroner og anlegget kommer godt innenfor denne rammen.

Roste satsingen på Halden

Varaordfører Wenche Olsen (Ap) i Halden var svært takknemmelig for satsingen fra Jernbaneverket i Halden, ikke bare på Berg, men også på driftsbanegården i sentrum.

– Nå blir det mulighet til økt frekvens av både persontog – og ikke minst godstog. Alle vi som har vært noen turer på E6 mellom Halden og Oslo ser at det helt klart er et behov og nok gods å ta av der, sa hun.