Nytt direktetog Oslo – Rotterdam

Postens logistikkselskap Bring har nå startet opp en ny direkte godstogrute mellom Oslo og Rotterdam i Holland. Togene vil i hovedsak frakte ferske matvarer til og fra Kontinentet. Blant kundene sørover er flere store lakseeksportører og nordover er Bama blant kundene. Etter hvert skal tilbudet økes til tre avganger hver vei i uken.

Her lastes en semihenger fra Bring ombord på den nye toget til Rotterdam. <strong> Foto: Nils Midtbøen </strong> 
Togene består av vogner for frakt av trailerhengere og containere og det er selskapet TX Logistik som er operatør, mens Hector Rail er togselskapet som trekker togene mellom Oslo og Padborg. Mellom Padborg og Rotterdam står TX Logistik for trekkraften selv. Hector Rail har lokomotiver som håndterer både det danske strøm- og signalsystemet og systemene i Norge og Sverige.

– Vi er stolte over å ha funnet en ny og miljøvennlig løsning for transport av ferske kvalitetsvarer til kontinentet. Transporten er rask og sikker, noe som er avgjørende for denne type produkter hvor selv en times forsinkelse kan være ødeleggende for sluttproduktet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Bring-toget som nå er satt opp fra Alnabru i Oslo hver lørdag, med retur fra Rotterdam hver onsdag betyr 32 færre trailere på veien, hver vei. I løpet av ett år, vil det bety en innsparing på 4. millioner kjørte kilometer, og 4000 tonn reduserte CO2-utslipp.

Flytting av gods fra vei til bane står sentralt i Postens miljøstrategi, sier konsernsjefen.

Laks og frukt


– Våre kunder er ekstremt opptatt av kvalitet. Tidligere har det ikke vært mulig å frakte fersk fisk med tog til Europa. Vi er veldig fornøyd med at Bring nå gjør dette mulig. For oss gir dette både en økonomisk gevinst og en god miljøgevinst, sier salgs-og logistikkdirektør Andreas Kvame i Marine Harvest.
– Dette er et vendepunkt for miljøvennlig import av frukt og grønt. Vi krever at våre transportører er mest mulig klima-og miljøbevisste. Det er positivt at Bring nå går foran i det arbeidet. Potensialet bør være stort for videreutvikling av slike løsninger, sier konserndirektør Øyvind Briså i Bama Gruppen.

Også annet gods


Den nye togruten mellom Oslo og Rotterdam har også kapasitet til å ta med ordinært jernbanegods, blant annet blir nå returemballasje som samles inn i Norge sendt med disse togene til gjenvinning i Tyskland.

I løpet av 2010 er det planen å øke til tre ukentlige avganger hver vei mellom Oslo og Rotterdam.

Det første toget til Rotterdam lastes i Oslo. <strong> Foto: Nils Midtbøen </strong>