Ny rekord i Narvik

Det svenske gruveselskapet LKAB satte nylig ny rekord i antall transporterte tonn malm på Ofotbanen på ett døgn. 8. november ble hele 58.100 tonn fraktet fra gruvene i Kiruna og ned til Narvik for utskiping. Malmtransporten går nå for fullt og nylig ble også det nye losseanlegget i Narvik tatt i bruk.

 Større og lengre malmtog ruller mot Narvik 12 ganger i døgnet. Her et bilde fra sommeren 2009. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
LKAB har gjort store investeringer i Narvik de siste årene og det nye losseanlegget gjør sammen med nye og større lokomotiver og vogner, samt en forsterket Ofotbane, at det nå settes stadig nye rekorder i maltrafikken. I oktober ble det satt ny månedsrekord med 1.526 millioner tonn malm og det kjøres nå 12 malmtogpar i døgnet. Tre av disse togene kjøres med den nye typen vogner og større toglengder.

-Etter hvert øker vi nå kapasiteten videre ved å sette inn enda flere av de nye og lengre togene, opplyser Martin Kajander ved LKAB i Narvik. Standardlengden på malmtogene blir nå på 746 meter med 68 vogner av den nye typen med 30 tonns aksellast. De eldre malmtogene er på 52 vogner og har en toglengde på 480 meter.

Nytt losseanlegg
LKAB har investert to milliarder svenske kroner i det nye losseanlegget, SILA. Fra 20.oktober losses en del av malmtogene i det nye anlegget som etter hvert vil ta over all lossing. Anlegget består av 12 gigantiske betongsiloer som er 60 meter dype og sprengt ned i fjellet under sporet i LKABs 700 meter lange nye lossetunnel i Narvik. – Volumet kan dermed økes fra 5-16 millioner tonn til 19 millioner tonn malm som skipes ut fra Narvik årlig, opplyser Kajander. Fra desmber 2010 skal etter planen trafikken være trappet helt opp til det nye nivået.

Losseanlegget drives for en stor del automatisk og skal kunne ta skipe ut 9000 tonn malm i timen. I fjellet under de store siloene fraktes malmen på transportbånd direkte om bord i skip.- Det nye anlegget vi nå har tatt i bruk øker både effektiviteten i LKABs malmutlasting og det minimerer miljøpåvirkningen som malmtrafikken har i Narvik, sier Kajander.

<strong> Illustrasjon: LKAB </strong>