Ny plattform i Flåm tatt i bruk

Flåm stasjon har nå fått ny plattform med langt bedre forhold for de mange turistene som reiser med Flåmsbana. Den nye plattformen er betydelig bredere enn den gamle. Det har nå blitt gode atkomstforhold til to tog samtidig, selv midt i den hektiske turistsesongen. Flåm er dermed først ut av de mange stasjonene som skal få bedre plattformer.

Her gjøres de siste arbeidene ved den nye plattformen i Flåm. (Foto: Bjørn Skauge) 
Plattformbredden på den gamle plattformen gjorde at det ved togankomst ikke var mulig å åpne for påstigning til et annet tog samtidig. Forholdene har også blitt tryggere og mer oversiktelige for passasjerene. Den nye plattformen er i tillegg lengre enn den gamle og den har tilgjengelighet for alle og taktil merking for svaksynte. For å få plass til den nye plattformen har Jernbaneverket fjernet ett spor og lagt om sporplanen på Flåm stasjon.

Mer enn 500.000 passasjerer reiser nå med Flåmsbana i året. Det er langt flere enn noen hadde våget å håpe på for bare få år siden. Den spesielle banestrekningen gjennom bratt og vill vestlandsnatur trekker så mange turister at det til tider har vært trangt og uoversiktelig på stasjonen i Flåm. Den nye anlegget er gjennomført som et spleiselag mellom Flåm Utvikling AS og Jernbaneverket med en fordeling på ca 2 millioner kroner på hver.

Jernbaneverket skal forbedre et stort antall plattformer over hele landet og i løpet av dette året vil det bli gjennomført slike tiltak på 18 stasjoner.