Nordic Rail har åpnet

Nordens største jernbanemesse, Nordic Rail og Future Transport 2009, ble tirsdag åpnet i Jönköping. Jernbaneverket er også i år representert med både stand og foredragsholdere til denne jernbane- og transportbransjens største nordiske møteplass. Her møtes politikere, næringsliv og bransjeekspertene for å diskutere ulike aktuelle spørsmål.

Jernbaneverkets delegasjon på Nordic Rail. Fra venstre: Kjell Bakken, Jan Vidar Moen, Ragnhild Aagesen, Joanna Maria Kiepiela, Odd Erik Berg, Silje Evanger Pedersen, Morten Tangaard og Lisbeth Snedbråten.


Årets konferanse har høyhastighetstog som tema. Her møtes onsdag både sentrale politikere, infrastruktureiere, togselskaper og en rekke instanser innen utredning og planlegging. Blant annet skal konferansen høre hvordan de ulike europeiske land har planlagt og bygd sine høyhastighetsbaner før de nordiske utredningene og planene taes opp som tema.


Fagseminar med Jernbaneverket
Tirsdag orienterte Lars Erik Nybø om Jernbaneverkets behandling av høyhastighetsspørsmålet i Norge, samt NTP-planen 2020 - 2019, som ble fremlagt tidligere i år. Prosjektsjef for byggingen av Gevingåsen tunnel, Christoffer Østvik orienterte de fremmøtte om samarbeidet mellom ulike statlige etater så som Avinor og Statens vegvesen i forbindelse med byggingen av tunnellen. Det ble også orientert om Midt-Nordensamarbeidet om "The Missing Link" Meråkerbanen. Her gjenstår 7,2 mil med elektrifisering før den grønne ringen Oslo - Stockholm - Trondheim er fullført. Totalt er det nærmere 150 fagseminarer i løpet av dagene fram til torsdag.


Mange utstillere
Mer enn 260 utstillere har funnet veien til årets Nordic Rail og Future Transport. Antallet utstillere er det høyeste noen gang. Nordic Rail har blitt en godt kjent internasjonal jernbanemesse der teknikk og infrastruktur er fokusområdene, mens Future Transport henvender seg til alle som er innvolvert i godstransport. Den internasjonale interessen er mer en 40 prosent høy. I 2007 besøkte drøyt 4800 personer fra 19 land jernbanedagene ved Elmiamessan i Jönköping.