Mandag morgen tas dobbeltsporet i bruk

Klokken 05.10 mandag morgen 16.november går det første toget fra Stavanger stasjon på det nye dobbeltsporet. Da settes det 15 kilometer lange dobbeltsporet Sandnes - Stavanger i drift.


Fra 14. desember dobles frekvensen på strekningen.

Strekningen mellom Sandnes og Stavanger har vært stengt for togtrafikk siden midt i april. Den siste tiden har lokaltogene kjørt til/fra Ganddal, mens regiontogene har snudd på Bryne. I perioden mens banestrekningen har vært stengt, er det jobbet intenst med å bygge nye spor, holdeplasser og andre innstallasjoner langs banen.  

Den offisielle åpningen av den nye dobbeltsporete strekningen mellom Sandnes-Stavanger skjer 14.desember. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skal stå for åpningen som skjer på den nye Paradis holdeplass. Fra samme dag vil det bli 15-minutters frekvens i togtrafikken mellom byene.

Jernbaneverket har også bygget fire nye holdeplasser på Nord-Jæren Det er Gausel, Jåttåvågen, Mariero og Paradis. Den sistnevnte ligger bare ca 1,5 kilometer fra Stavanger stasjon og midt et området stor vekst og mange arbeidsplasser. Gausel holdeplass tas bruk fra 13.desember.

Den nye dobbeltsporede banen følger samme trase som det gamle enkeltsporet. Det gamle sporet er også totalfornyet slik at strekningen nå framstår som ny. I 2006 reiste 2,5 millioner passasjerer med Jærbanen, nå er det lagt til rette for at veskten kan fortsette.