Luftig vårtur ved Ofotbanen

Hver vår må Jernbaneverkets folk i Narvik ta turen opp på Kviturfjellet, 300 høydemeter ovenfor jernbanesporet på Ofotbanen. Oppe på Kviturfjellet kan smeltevann skape problemer for banen lenger nede i det stupbratte fjellet, om det ikke gjøres inngrep for å fjerne snø og is i tide.

Her fosser vannet gjennom den nygravde kanalen i snøen på Kviturfjellet. (Foto: Øystein Marskar) 
-Kviturfjellet ligger på kote 600 og altså 300 høydemeter over sporet, forteller banesjef Thor Brækkan på Ofotbanen. Oppe på fjellplatået samler det seg om våren store mengder vann i snøsmeltingen på grunn av at snøen og isen demmer opp bekken. Når vannet til slutt bryter denne demningen flommer det nedover fjellsiden i så store mengder at det utgjør en fare for jernbanesporet.

-Våre folk må derfor hvert år ta turen opp på Kviturfjellet for å håndgrave en "kanal " gjennom snøen på 100 – 150 meter for å unngå at vannet demmer seg opp, forteller Brækkan. Dette gjøres hvert år i begynnelsen av mai og vanligvis tar turen opp den bratte lia fra jernbanen ca 45 minutter. I år ble det anledning til å benytte helikopter på turen opp på fjellet, og fem personer gjorde da unna gravejobben på et par timer. 

En sikker vårtradisjon er dermed nok en gang utført på landets nordligste bane!