Kontrakt inngått for Halden driftsbanegård

Fredag 10. juli signerte Jernbaneverket kontrakt med Leif Grimsrud AS om grunnentreprisen for bygging av ny Halden driftsbanegård. Arbeidene starter opp i begynnelsen av august, og driftsbanegården står etter planen ferdig innen utgangen av 2010.

Signering: F.v. Jan Gunnar Grimstad og Asle M. Berg i Leif Grimsrud AS, Per Arne Fredriksen og Jarl Nordli fra Jernbaneverket. (Foto: Kjell Bakken)Kontraktssummen for grunnentreprisen er på 57,5 millioner kroner (eks. mva).

– Dette er en storkontrakt i vår sammenheng, og midt i smørøyet vårt, siden det er i Halden at vi har hovedkontoret, sier administrerende direktør Asle M. Berg i Leif Grimsrud AS.

Det er ikke første gangen firmaet har oppdrag for Jernbaneverket, selskapet stod også for grunnarbeider på Berg kryssingsspor som ble åpnet i midten av juni.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Jernbaneverket på det oppdraget og ser fram til et godt samarbeid også denne gangen, fastslår Berg.

Viktig prosjekt
– For Jernbaneverket er dette et viktig prosjekt, og det er positivt at fikk på plass kontrakten allerede nå. Dermed kan vi starte for fullt i Halden i begynnelsen av august. Det er tidligere enn planlagt, sier fungerende utbyggingsdirektør Per Arne Fredriksen i Jernbaneverket.

Dagens driftsbanegård har ikke nok kapasitet til å stalle persontog, noe som betyr at sporene på stasjonen må benyttes til stalling, spesielt om natten og i helgene.  Dette reduserer kapasiteten ved stasjonen og er ikke i samsvar med gjeldende forskrifter.

Ny driftsbanegård bedrer kapasiteten ved stasjonen og gir sikre og effektive skiftebevegelser.Dette bidrar til en mer robust og effektiv avvikling av person- og godstrafikken på Østfoldbanen.

Omfattende arbeider
Den nye driftsbanegården bygges på et område rett nord for Halden stasjon, mellom stasjonen og elva Tista.  Driftsbanegården får seks 270 meter lange spor, samt 230 Foreløpig modell som viser den nye driftsbanegården. Illustrasjon: Swecometer lange plattformer.

- Grunnentreprisen omfatter bl.a. masseutskifting, bygging av servicebygg, plattformer og en ny undergang som blir hovedadkomsten til driftsbanegården.

– Undergangen, som skal ha en lengde på 110 meter, blir en tett konstruksjon, siden den kommer under grunnvannsnivået. Både undergangen og byggene skal forankres av friksjonspæler, sier prosjektleder Jarl Nordli i Jernbaneverket.