Kontorfolk ut i snøen

Banesjefen for Drammen- og Vestfoldbanen sendte onsdag hele staben sin ut i sporet for å måke snø fra sporveksler og tekniske installasjoner. -Det er meldt enda mer snø og vi må sørge for å gjøre plass til den, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. -Vi tar denne utfordringen med et smil og som en positiv avveksling, sier administrasjonsfolkene.

Folk fra banesjefens stab er sendt ut for å måke snø i Drammen. (Foto: Njål Svingheim)
Det har som kjent vært store problemer med punktligheten i togtrafikken etter det store snøfallet og kuldeperioden. Jernbaneverket Drift har hele tiden jobbet på spreng for å fjerne snø fra alle spor og anlegg, men fortsatt gjenstår en del snø som skulle vært fjernet. Jernbaneverket har slitt med å rekke over alle sine anlegg i tide for unngå forstyrrelser i trafikken.

Kontoransatte også ut
Utstyret som brukes til å brøyte spor og rydde sporveksler har også blitt rammet skader og funksjonsfeil. Bedre utstyr skal komme, men også dette tar tid. -Når det nå er meldt enda mer snø i dagene som kommer, må vi ut manuelt for å gjøre plass til snøen sier banesjef Varnes. -Derfor har jeg sendt ut også alle de kontoransatte som har mulighet til det for å være med å rydde plass til mer snø på Drammen stasjon. Det samme skjer også blant annet i Skien og Porsgrunn.  Også NSB ville være med på dugnaden og sendte ut konduktører for å delta i snøryddingen.

Snø blir til is
Når det snør vil det selvfølgelig også legge seg snø i sporet. Ved lave temperaturer blir snøen lett og finkornet og togsett som kjører mye i lange tunneler med plussgrader er særlig utsatt for problemer når denne finkornede snøen fester under togene og blir til is. Denne isen skaper ofte også vansker i sporvekslene fordi isklumper faller av og kiler seg mellom de bevegelige delene. Når kulda blir streng får også varmen i sporvekselene vansker med å tine isen. Snøryddingsmaskinene kommer ikke til over alt og det er i tillegg nødvendig med manuell innsats for å rydde vekk snø i bevegelige installasjoner i sporet. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbaneverket gjør det som er mulig på kort sikt for å få trafikken til å gå best mulig. -Vi skal sørge for bedre disponering av maskiner og folk enn hva vi har greid så langt, sier Varnes.

Kontorfolkene som sendes ut sporet har kunnskaper om de komponentene de arbeider med og de har med seg en sikkerhetsmann som ivaretar sikkerheten under arbeidet.