Jernbaneverket styrker snøberedskapen

Jernbaneverket styrker denne vinteren snørydningstjenesten vesentlig i det sentrale Østlandsområdet. Etter flere problemer i snø- og kuldeperioden sist vinter, legges det nå opp til en styrking av både bemanning og utstyr for snørydding.

Det leveres mer utstyr og settes på felre folk i snøryddingstjenesten. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
– Vi har topp fokus på dette nå ved inngangen til en ny vinter, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket region øst.

Jernbaneverket erkjente sist vinter at snøryddingen ved flere anledninger ikke var god nok. Det ble kjørt for lite sporrenser, plattformer ble måkt for sent og det oppsto problemer på godsterminaler og med sporveksler. Problemene ble forsterket av at det var mye snøvær ved lave temperaturer, dette ga mye føykesnø som pakket seg under togsettene og førte til nedising.

-Vi kan ikke gjøre noe med været, men vi kan og skal stille vesentlig bedre forberedt i år, sier fungerende regiondirektør Lars Christian Stendal.

Økt bemanning


Jernbaneverket styrker bemanningen i sitt driftsapparat og vil selv ta ansvar for rydding av både spor og plattformer. Det leies inn ekstra personale som skal rydde plattformer. Parkeringsplasser og andre arealer skal i hovedsak ryddes av eksterne entreprenører. Det settes opp egne arbeidslag i turnus som skal ha sporrenserkjøring som sin hovedoppgave. Sporrenser er en snøplog som henger etter en skinnegående arbeidsmaskin (lastetraktor) eller et lokomotiv.

Egen snøkoordinator


Det opprettes i vinter en egen funksjon som snøkoordinator i Oslo-området. Denne koordinatoren skal ha totaloversikt over tilgjengelige mannskaper og materiell og kan styre ”troppene” dit de trengs mest. Det er etablert vaktordning og funksjonen vil være kontinuerlig bemannet i perioder med mye snø. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Nytt utstyr


Det blir nå levert mye nytt snøryddingsutstyr. Det blir nå levert tre nye sporrensere og tre snøfresere med sideforskyving for blant annet rydding i skjæringer Det er også bestilt seks nye vikeploger for rydding inntil plattformkanter, 19 snøkoster for rydding av sporområder og sporveksler og tre vogner oppgraderes for å bære snøryddingsutstyr. –Vi setter av fire lastetraktorer som skal kjøre snørydding i Oslo-området, sier Stendal.

Utfordringer


 

-Den største utfordringen får vi dersom vinteren preges av mange snøfall kombinert med langvarig kulde uten mildvær innimellom, sier banesjef i Stor-Oslo, Beate Isetorp.

 Da oppstår problemet med føykesnø som blåser inn i sporet igjen etter togene. Videre får vi i slike værsituasjoner problemer med å få kjørt snøen raskt nok unna før neste snøfall kommer.

Føykesnøen legger seg i sporveksler og lager ising på togene. – Men nå skal vi stå vesentlig bedre rustet enn i fjor, det skal ryddes både raskere og bedre, slår Isetorp fast.

Alnabru godsterminal


For godstrafikken har snøryddingen på landets største godsterminal på Alnabru avgjørende betydning for trafikken over hele landet. Det er nå laget egne planer som skal sikre raskere rydding av de store sporområdene der. Vogner skal flyttes til andre steder og det samarbeides med CargoNet som stiller med egne skifte-lag for å flytte vogner ved store snøfall.

Jernbaneverket budsjetterer med å bruke 78 millioner kroner på snørydding i region øst i vinter, det er 18 millioner mer enn i fjor.  Så gjenstår det å se hvordan vinteren blir.
Lastrektor med snøkost for sporveksler og stasjonsområder foran og etterhengt sporrenser for rydding av linjen bak. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>