Full svilleproduksjon

To dager etter at regjeringa la fram krisepakka, fikk Spenncon på Hønefoss inn en ordre på 28 400 sviller til Dovrebanen. Nå kjører fabrikken svilleproduksjonen for fullt på to skift. Mange er reddet fra permitteringer og oppsigelser.

Fabrikksjef Magnar Dammen kan konstatere at Spenncon ligger godt an til å klare leveransene til Jernbaneverket. På fabrikkområdet ligger tusenvis av sviller klare.(Foto: Arvid Bårdstu)- Hvis vi ikke hadde fått denne svilleproduksjonen, er jeg redd mange ville endt i ledighet, sier fabrikksjef Magnar Dammen. Akkurat nå er over 30 personer involvert for å dekke behovet som Jernbaneverket har meldt inn.
Da produksjonen av prefabrikkerte moduler til boliger fikk en bråstopp på grunn av finanskrisa i fjor, kom mer penger til Jernbaneverket over statsbudsjettet og gjennom krisepakka som manna fra himmelen il Hønefoss. I år vil fabrikken produsere nesten så mye de er i stand til i de lokalene som benyttes til svilleproduksjon.
På samme tiden i fjor ble det for eksempel bare bedrevet vedlikeholdsarbeid i hallen som brukes til svilleproduksjon. Nå kjører fabrikken for første gang i historien to skift.

Berg- og dalbane
- I 2005 produserte vi i underkant av 20 000 sviller. I 2007 kom vi litt over 20 000. Men da Gardermobanen ble bygd, leverte vi til sammen 210 000. I år ser det ut til at vi kommer over 150 000 sviller, forteller Per Linstadhagen, som er kundeansvarlig i Spenncon.
For å ha flere bein å stå på har Spenncon det siste året startet med produksjon av sporveksler. I år skal de produsere 12-13 kilometer (målt i løpemeter). Det tilsvarer om lag 50 sporveksler. Dette er en arbeidskrevende og utfordrende produksjon de nå har tatt over fra den svenske søsterbedriften Strängbetong.
Med ambisjonene for norsk jernbane som er vist fram gjennom Nasjonal transportplan, kan arbeidsstokken ved Spenncon nå se lysere på framtida etter at finansnæringa slo av bryteren i fjor.